Substante si produse chimice

tipareste trimite pe mail

 Informaţii generale

Detalii

Autor: APM Suceava,
Adăugat: 2010-08-17 14:08:53
Ultima actualizare: 2012-02-14 09:31:50

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, domeniul Substanţe Chimice Periculoase:

 • Monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul produse chimice, la nivel judeţean
 • Înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la produse chimice la nivel judeţean
 • Elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul produse chimice
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate
 • Asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate
 • Participă la controale tematice, la solicitarea GNM
 • Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul produse chimice
 • Participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul produse chimice
 • Identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la produsele chimice şi asigură instruirea acestora
 • Colectează, validează şi prelucreazădate şi informaţii în domeniul produse chimice, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:
  • Inventarul privind importatorii şi exportatorii de substanţe şi preparate sub incidenţa procedurii PIC;
  • Inventarul privind substanţele care depreciază stratul de ozon şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • Inventarul privind gazele fluorurate cu efect de sera şi operatorii economici care desfăşoară activităţi cu aceste substanţe;
  • Inventarul clădirilor care conţin azbest în construcţie, al articolelor şi materialelor cu conţinut de azbest care devin deşeuri, al depozitelor cu deşeuri de azbest;
  • Inventarul privind poluanţii organici persistenţi şi inventarul privind substanţele care vor fi incluse în anexele Regulamentului 850/2004 si ale Convenţiei Stockholm privind poluanţii organici persistenţi;
  • Inventarul operatorilor economici care desfăşoară activităţi cu mercur şi metale grele;
  • baza de date cu operatorii implicaţi si substantele restrictionate conform Regulamentului 552/2009;
  • baza de date cu operatorii implicati în activităţi cu substanţe eligibile la înregistrare conform Regulamentului 1907/2006.

X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.