Reglementări

tipareste trimite pe mail

 Informaţii generale

Detalii

Autor: APM Suceava,
Adăugat: 2010-08-20 10:02:12
Ultima actualizare: 2011-11-16 13:41:08

Compartimentul Evaluare Impact  face parte din  Serviciul Reglementări.

Atribuţii, responsabilităţi şi competenţe ale Compartimentului Evaluare Impact:

  1. emite avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului, în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi răspunde pentru corectitudinea conţinutului tuturor actelor de reglementare emis;
  2. monitorizează la nivel local implementarea legislaţiei referitoare la autorizarea proiectelor şi activităţilor cu impact asupra mediului;
  3. colaborează cu Serviciul Monitorizare în scopul elaborării rapoartelor de sinteză privind starea mediului;
  4. coordonează organizarea la nivel local a bazelor de date referitoare la evidenţa avizelor, acordurilor/acordurilor integrate de mediu, autorizaţiilor/autorizaţiilor integrate de mediu;
  5. organizare şi participare la CAT;
  6. coordonează la nivel local activităţile specifice privind informarea publicului şi asigură participarea la luarea deciziilor;
  7. colaborează cu ARPM la emiterea avize/acorduri/autorizaţii de mediu pentru activităţile cu impact asupra mediului care se desfăşoară pe teritoriul a mai multe judeţe;
  8. colaborează la procesul de aplicare a procedurii de autorizare a activităţilor cu posibil impact transfrontier precum şi pentru planurile, programele şi proiectele care intră sub incidenţa directivelor SEA şi EIA.

Acte de reglementare emise de Compartimentul Evaluare Impact:

Aviz de mediu pentru planuri şi programe - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării.

Acordul de mediu  - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect.

Autorizatia de mediu - este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiuneu.

 Autorizatie integrata de mediu –este actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.