Deşeuri

tipareste trimite pe mail

 Descriere

Detalii

Autor: APM Suceava,
Adăugat: 2010-08-16 09:52:47
Ultima actualizare: 2011-01-21 14:51:21

Taguri

Principalele activităţi desfăşurate în cadrul Compartimentului Deşeuri şi Substanţe Chimice Periculoase, Sol şi Subsol, domeniul Deşeuri:

 • Monitorizează implementarea legislaţiei de mediu în domeniul gestionării deşeurilor, la nivel judeţean;
 • Înaintează rapoarte către ARPM şi ANPM privind acţiunile de implementare a legislaţiei referitoare la gestionarea deşeurilor la nivel judeţean;
 • Elaborează rapoarte privind starea mediului la nivel judeţean, pe domeniul gestionarea deşeurilor;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea actelor de reglementare, pe domeniul propriu de activitate, şi participă la vizite de amplasament;
 • Asigură suportul tehnic pentru elaborarea răspunsurilor la sesizări, reclamaţii, întrebări din partea presei, pe domeniul propriu de activitate;
 • Asigură suportul tehnic şi participă la activităţi de informare şi conştientizare, pe domeniul propriu de activitate;
 • Participă la controale tematice, la solicitarea GNM;
 • Asigură suportul tehnic pentru fundamentarea planurilor de acţiune în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Participă în programe şi proiecte naţionale şi internaţionale în domeniul gestionării deşeurilor;
 • Colaborează la elaborarea şi monitorizarea planurilor judeţene de gestionare a deşeurilor;
 • Emite avizul de împrăştiere a nămolului conform legislaţiei în vigoare privind protecţia mediului şi în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare în agricultură;
 • Aprobă planurile elaborate de operatorii economici în vederea eliminării echipamentelor care conţin sau sunt contaminate cu PCB;
 • Identifică operatorii economici care trebuie să raporteze date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor şi asigură instruirea acestora;
 • Colectează, validează şi prelucrează date şi informaţii referitoare la gestionarea deşeurilor, conform cerinţelor legale în vigoare, pe următoarele domenii:

a)     generarea şi gestionarea deşeurilor municipale şi industriale

b)     deşeuri de ambalaje

c)     deşeuri de echipamente electrice şi electronice (DEEE)

d)     vehicule scoase din uz (VSU)

e)     deşeurilor de baterii şi acumulatori

f)      echipamente cu PCB / PCT

g)     uleiuri uzate

h)     nămoluri de la epurarea apelor uzate orăşeneşti

i)      depozitarea deşeurilor

j)      incinerarea deşeurilor

k)     transportul deşeurilor pe teritoriul României.


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.