Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate „Fâneţele Seculare Ponoare” şi „Fâneţele Seculare Frumoasa”

Detalii

Autor: APM Suceava,
Adăugat: 2012-02-21 11:40:37
Ultima actualizare: 2014-05-07 11:46:46

 

                                  

 

 

CONSERVAREA BIODIVERSITĂŢII PRINTR-UN MANAGEMENT INTEGRAT AL ARIILOR NATURALE PROTEJATE „FÂNEŢELE SECULARE PONOARE” ŞI „FÂNEŢELE SECULARE FRUMOASA”- Acronim PULSATILLA

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro

 

„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europeană sau a Guvernului României”

 

Asociaţia Grupul Ecologic de Colaborare- GEC BUCOVINA, în parteneriat cu Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava, implementează proiectul: “Conservarea biodiversităţii printr-un management integrat al ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare şi Fâneţele seculare Frumoasa- Contract 134321/ 20.10.2011 SMIS-CSNR 36224

Agenţia pentru Protecţia Mediului Suceava este custodele celor două arii naturale protejate, conform contractelor încheiate cu Ministerul mediului şi Pădurilor: Convenţie de custodie nr. 0185/14.07.2010 pentru ROSCI “Fâneţele seculare Frumoasa şi Convenţie de custodie nr. 0186/14.07.2010 pentru ROSCI “Fâneţele seculare Ponoare

Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

Durata proiectului: 20 luni de la data de 20.10.2011 si pana la data de 19.06.2013

Valoare totală proiect:                                               458.230,00 Lei

Valoare eligibilă proiect:                                            386.074,00 Lei

Contribuţia financiară Comunitară solicitată:            308.859,20 Lei

 

Obiectivul general al proiectului îl constituie: dezvoltarea durabilă, protecţia şi conservarea diversităţii biologice în ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasaprin asigurarea unui management integrat al acestora.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  •  Asigurarea unui management eficient al speciilor şi habitatelor  de importanţă comunitară şi/sau importanţă naţională din ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa” prin elaborarea planurilor de management pentru acestea.
  • Conştientizarea şi informarea populaţiei, a factorilor interesaţi asupra obiectivelor de conservare din ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”, crescând gradul de responsabilitate ecologică
  • Creşterea capacităţii instituţionale de gestionare durabilă a ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa” a custodelui acestora.

 

Activităţi incluse în proiect:

 

      Activitatea A.1. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”cu subactivităţile:

           Subactivitatea A.1.1. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată Fâneţele seculare Ponoare

           Subactivitatea A.1.2. Evaluarea stadiului de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată Fâneţele seculare Frumoasa”

 Această activitate stă la baza elaborării planurilor de management al celor două arii naturale protejate, cu stabilirea acţiunilor şi măsurilor conservative rezultate din studiu. 

           Subactivitatea A.1.3. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată Fâneţele seculare Ponoare

           Subactivitatea A.1.4. Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea măsurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din aria naturală protejată Fâneţele seculare Frumoasa”

Identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale asupra menţinerii într-o stare favorabilăde conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” conduc la stabilirea măsurilor eficiente de diminuare/ eradicare a acestora. Măsurile de management pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din cele două situri Natura 2000 sunt capitol distinct al Planurilor de management.

      Activitatea A.2.Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”

           Subactivitatea A.2.1. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  aria naturaă protejată Fâneţele seculare Ponoare

           Subactivitatea A.2.2. Elaborarea protocoalelor de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din  aria naturalăprotejată Fâneţele seculare Frumoasa”

Protocoalele de monitorizare pentru speciile şi habitatele de importanţă comunitară şi/sau naţională din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” sunt necesare evaluării succesului măsurilor de management propuse prin activitatea A.2., în vederea menţinerii stării favorabile de conservare a  acestora.

      Activitatea A.3.Cartarea ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”.Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din cele două arii naturale protejate cu subactivităţile:

           Subactivitatea A.3.1. Cartarea ariei naturale protejate Fâneţele seculare Ponoare”. Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din situl Fâneţele seculare Ponoare

           Subactivitatea A.3.2. Cartarea ariei naturale protejate Fâneţele seculare Frumoasa”. Elaborarea hărţilor specifice şi a hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/sau naţională din situl Fâneţele seculare Frumoasa”

 Cartografierea ariilor naturale protejate şi realizarea hărţilor de distribuţie a speciilor şi habitatelor din cele două arii naturale protejate sunt strict necesare pentru asigurarea unui management eficient al acestora.

      Activitatea A.4. Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa” cu subactivităţile:

    Subactivitatea A.4.1. Elaborarea planului de management pentru aria  naturală protejată Fâneţele seculare Ponoare

     Subactivitatea A.4.2. Elaborarea planului de management pentru aria  naturală protejată Fâneţele seculare Frumoasa

   Planurile de management pentru ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi“Fâneţele seculare Frumoasa”  asigură îmbunătăţirea coerenţei ecologice a acestora, menţinerea unui statut favorabil de conservare a speciilor şi habitatelor care fac obiectul conservării siturilor şi stabileşte măsuri concrete de conservare ce ţin cont şi de exigenţele economice, sociale şi culturale.

      Activitatea A.5. Derularea procedurii SEA- Evaluare Strategică de Mediu  pentru  planurile de management a ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”:

 Procedura de avizare a planurilor demanagement pentru cele două arii naturale protejate vizate de proiect se face parcurgând procedura de Evaluare Strategică de Mediu, conform HG nr. 1076/ 2004.

         Activitatea A.6. Derularea procedurii de aprobare a planurilor de management pentru ariile  naturale protejateFâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”

Aprobarea Planurilor de management pentru siturile de importanţă comunitară “Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” de către autorităţile competente de mediu, asigură un management coerent, pe termen lung a acestora, protecţia şi îmbunătătăţirea diversităţii biologice şi utilizarea durabilă a ecosistemelor în arealul acestora.

      Activitatea E.1.Informarea şi consultarea publicului, a autorităţilor publice interesate de efectele implementării planurilor de management pentru ariile  naturale protejateFâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”

      Participarea publicului la luarea deciziilor de mediu reprezintă pilonul II al Convenţiei de la Aarchus (privind accesul la informaţie, participarea publicului la luarea deciziei şi accesul la justiţie în probleme de mediu).

      Activitatea E.2.Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofeariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”, a importanţei conservării biodiversităţii în cele două situri, cu subactivităţile:

           Subactivitatea E.2.1. Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofeariei naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare”, a importanţei conservării biodiversităţii

           Subactivitatea E.2.2. Evaluarea nivelului de conştientizare de către populaţia localităţilor limitrofeariei naturale protejate “Fâneţele seculare Frumoasa”, a importanţei conservării biodiversităţii

  Realizarea a două sondaje de opinie,unul la demararea proiectului şi unul spre finalul acestuia, adresate publicului ţintă, au ca scop evaluarea gradului de schimbare atitudinal- comportamentală faţă de conservarea biodiversităţii a populaţiei rezidente sau care desfăşoară activităţi în zona ariilor naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa” precum şi în rândul tinerilor, ca urmare a impactului activităţilor de informare şi conştientizare.  

      Activitatea E.3. Editarea de materiale informative şi publicitare referitor la importanţa conservării diversităţii biologice în ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”(afişe, pliante, broşuri, CD multimedia cu film documentar, realizarea unei secţiuni pe site-ul  APM Suceava de prezentare a proiectului/siturilor). Aceste materiale vor fi suport pentru activităţile derulate în cadrul proiectului şi pentru asigurarea sustenabilităţii acestuia după finalizarea proiectului.

      Activitatea E.4. Realizarea  panourilor informative referitoare la ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”. Realizarea unor panouri informative la intrarea în cele două situri sunt primele materiale  care comunică vizitatorilor importanţa conservării ecosistemelor specifice.

      Activitatea E.5.Organizarea unor seminarii (câte unul în fiecare localitate rurală din proiect) cu tema : Activităţi tradiţionale în simbioză cu utilizarea durabilă a resurselor naturale din ariile naturale protejate ”Fâneţele seculare Ponoare” şi “Fâneţele seculare Frumoasa”

Prezentarea beneficiilor pe care le oferă ecosistemele din cele două situri şi modalităţi concrete, adaptate la specificul zonei, de utilizare a capitalului natural fără afectarea bunăstării generaţiilor viitoare vin în sprijinul reducerii ameninţărilor asupra unei conservări durabile a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi/ sau naţională din acestea.

      Activitatea E.6. Organizarea unui concurs de creaţie pentru elevii din localităţile din proiect, care să pună în valoare serviciile ecosistemelor din ariile naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa” Se va stimula creativitatea tinerilor- asigurându-se astfel şi conşientizarea acestora (ca o investiţie pentru viitor, prin inducerea unei atitudini pozitive faţă de acţiunile de conservare a ecosistemelor naturale)- privind serviciile pe care le poate aduce biodiversitatea comunităţii umane, fără a o degrada/sau distruge.

      Activitatea E.7. Organizarea a două marşuri, de ziua mondială a diversităţii biologice, de promovare a valorii serviciilor oferite de ecosistemele din siturile Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”

      Activitatea E.8. Activităţi de informare/ publicitate pentru promovarea proiectului şi pentru diseminarea rezultatelor activităţilor din proiect. În scopul asigurării transparenţei şi a unei comunicări interactive între UIP, beneficiari ai implementării proiectului, grupurile ţintă identificate, activităţile desfăşurate în cadrul proiectului vor fi diseminate prin articole în mass-media.

      Activitatea F.1.Organizarea unui seminar de instruire a personalului din structura de management a ariilor naturale protejate Fâneţele seculare Ponoareşi Fâneţele seculare Frumoasa”, în vederea asigurării stării favorabile de conservare a speciilor şi habitatelor de importanţă comunitară şi naţională şi pentru îmbunătăţirea comunicării cu diferitele categorii de factori interesaţi pentru cele două situri

      Activitatea M.1. Managementul proiectului

      Activitatea M.2. Elaborarea caietelor de sarcini şi realizarea achiziţiilor

      Activitatea M.3. Auditul financiar al proiectului

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.